Kontakt

Foreningens mailadresse: antik-nord@antikvitet.net

Foreningens bestyrelse:
Formand: Martin Frederiksen Art F
Næstformand Preben Larsen Ingstrup Antik og moderne
Broch.( kontakt m.v.): Jens Poulsen Glashuset
Kasserer Jens Erik Hedegaard Ting fra Dengang
Sekretær Ulla Brander Hjortheden Antik